Iconic Anti-aging Program 

โปรแกรมดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรทั้งการตรวจระบบหลักของร่างกายและ การตรวจพิเศษทางศาสตร์แห่งการชะลอวัยของเพศชายและหญิง เพื่อวางเป้าหมายแก้ไขอาการของความเสื่อมถอยในแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากได้ทำการแก้ไขแล้วสามารถทำให้สุขภาพร่างกายสดชื่น และดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างชัดเจน
 

Program A : Smart Health and Younger Program โปรแกรมสุขภาพดีผิวพรรณสดใส


การมีสุขภาพดี และมีผิวพรรณสวยสดใส แลดูอ่อนกว่าวัย คือสิ่งที่หลายคนปรารถนา มีคำกล่าวหนึ่งว่า ‘การมีสุขภาพและผิวพรรณที่งดงามอย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้น  ต้องเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก’ การชะลอให้ความเสื่อมหรือความแก่ชรานั้นเกิดขึ้น และดำเนินไปช้าที่สุด สามารถทำได้ด้วยการตรวจหาความผิดปกติหรือความไม่สมดุลของร่างกาย เพื่อปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพดี

 

Program B: Life Balance Program โปรแกรมเพื่อปรับสมดุลระบบฮอร์โมน  


เป็นที่ทราบกันดีว่าฮอร์โมนเป็นสารควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีของร่างกาย และควบคุมกระบวนการเมตาโบลิซึม ดังนั้น หากระดับฮอร์โมนไม่สมดุล ก็จะส่งผลให้เซลล์ทำงานได้ไม่เต็มที่ การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสียไป ภูมิต้านทานลดลง ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและความแก่ชราตามมา การตรวจระดับฮอร์โมนที่จำเป็น ร่วมไปกับการตรวจระดับวิตามินและเกลือแร่ จึงแตกต่างจากตรวจสุขภาพทัวไป เพราะเน้นการป้องกันและชะลอความสื่อมของร่างกาย รวมทั้งโรคต่างๆที่ล้วนเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกาย           

formregister